Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

5535 c24d
Reposted fromdrobnostki drobnostki viatobecontinued tobecontinued
2866 ec8a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
5574 6725 500
6423 11d5 500

June 16 2019

4425 cc7f 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
Nigdy nie wiedziałem do końca, co znaczy lubić. Lubić to chyba znaczy być pozytywnie przyzwyczajonym.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
0492 4789
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
Niby tylko zmiana pogody, a przypomniała że bałaś się burzy.
— "Listy" do M.
2875 755e 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
Fotografia nie mówi o tym, czego już nie ma, ale wyłącznie o tym, co z pewnością było. Ta subtelność jest jej wyznacznikiem. (...) Każde zdjęcie jest świadectwem istnienia.
— Roland Barthes La chambre claire
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
4005 207f 500
Reposted fromsoftboi softboi viahardbitch hardbitch
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viahardbitch hardbitch
8730 872b 500
Reposted fromzie zie viahardbitch hardbitch
7616 1c17
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna viatobecontinued tobecontinued
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl