Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2020

2106 bdd8
wow
Reposted fromdelima delima viatobecontinued tobecontinued

March 04 2020

To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja viamamzawieszke mamzawieszke

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viatobecontinued tobecontinued

March 02 2020

Reposted fromshakeme shakeme viamyou myou
1695 16de 500
Reposted fromritto ritto viatobecontinued tobecontinued
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje. Powoli umiera ten, kto niszczy miłość własną, ten, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy. Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym. Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają. Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w życiu nie odłożył na bok racjonalności.
— Pablo Neruda - "Poezje wybrane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamamzawieszke mamzawieszke
4176 72fa 500
Reposted fromgubert gubert viaapatyczna apatyczna
Reposted fromshakeme shakeme viaapatyczna apatyczna

February 27 2020

Reposted fromshakeme shakeme viaapatyczna apatyczna
1342 82d1 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viaapatyczna apatyczna
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viaapatyczna apatyczna
6445 2739 500
Reposted fromnyaako nyaako viaapatyczna apatyczna
6925 2cc4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaapatyczna apatyczna

February 26 2020

8311 d7f4 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viamyou myou
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamyou myou

February 19 2020

9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viaapatyczna apatyczna
8386 ddbb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl