Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
- Więc wierzysz w drugą szansę? - Zagryzam usta.
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę - dodaje.
— Stephanie Perkins ,,Lola i chłopak z sąsiedztwa"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
Reposted fromcomiczynka comiczynka viamuchless muchless
7495 27ad 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaunknown6 unknown6
4743 685b
Reposted fromsexynorthwolf sexynorthwolf viaunknown6 unknown6
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaunknown6 unknown6
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viaunknown6 unknown6
2712 0af2 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaunknown6 unknown6
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"
Reposted fromcorazon corazon viaunknown6 unknown6
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaunknown6 unknown6
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte - Królowa Południa
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaunknown6 unknown6
0223 e7d5

besttravelphotos:

Paris, France

9297 0a22 500
Reposted fromdossya dossya viaunknown6 unknown6

September 11 2017

Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
9262 72d2
1678 3182
Reposted fromagridoce agridoce viatobecontinued tobecontinued
4019 ae52 500
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl