Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

Jeśli masz okazję do odpoczynku, nie zmarnuj jej. Pozwól, aby Twoje ciało i umysł się goiły, gdy to tylko możliwe.
— Harlan Coben
Reposted fromlovvie lovvie viamuchless muchless
5250 431b
1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaperseweracje perseweracje
2427 e03b
Reposted fromoutoflove outoflove viaperseweracje perseweracje

May 22 2017

Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viahardbitch hardbitch
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
— (via wielkimarzyciel)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialubje lubje
3175 8f40
Reposted fromoblivious oblivious viahardbitch hardbitch
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viahardbitch hardbitch
6912 e986 500
Reposted fromswozor swozor viahardbitch hardbitch
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viahardbitch hardbitch
8124 b1dd 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaunmadebeds unmadebeds

May 12 2017

(...) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach...
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej [29 III 65]
Reposted fromtimetolove timetolove viatobecontinued tobecontinued
2866 a0a4
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viachrzrzrz chrzrzrz
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków (via plastikowe)
Reposted fromnoirceur noirceur viaunmadebeds unmadebeds
3311 f336
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl