Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2019

4755 b9ff 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatobecontinued tobecontinued
2415 c505 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
7856 fba9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viagdybam gdybam
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viahardbitch hardbitch
3312 0f6d
Reposted fromsoftboi softboi viahardbitch hardbitch
4110 5d3c 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
- Czy według ciebie złamane serce można naprawić? - Tak - odparłem rzeczowo. - Tylko będzie biło nieco inaczej.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromFlau Flau viatobecontinued tobecontinued
5721 c16b
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viahardbitch hardbitch
3225 55d7
Reposted fromsoftboi softboi viahardbitch hardbitch
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahardbitch hardbitch
8544 27b7 500
Reposted fromcotarsky cotarsky viamamzawieszke mamzawieszke
7657 f521 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialubje lubje
       Co powiesz na ostatni pocałunek? Dotknę ustami Twoich ust i odejdę. Może potem zjemy razem ostatnie śniadanie, obiad i kolację? Będę w towarzystwie, gdy będę rozstaniemy się, między posiłkami, a potem w łóżku, po ostatnim czasie się zatrzymam, gdy oprę się na Twojej piersi. Pewnie, gdyby dodaliśmy wszystkie te ostatnie razy przez całe życie i nigdy nie musiałabym się z Tobą rozstać. Ale do ... wiem. Nie będzie więcej razy. Gdy pojawiło się już wszystko, mogłem uzyskać więcej, więcej możliwości i możliwości, a taki jest, ale tylko dla Ciebie i dla mnie. Już nie dla nas. Gdzieś w drodze nie tylko oddalilismy się od siebie, ale też dorośliśmy.         Gdy coś rozbije się na większe kawałki, można je jeszcze skleić. Niestety, że rozpada się w drobny mak. Takie drobinki szkła potrafią jednak zalśnić w słońcu. Gdy okruchy nas zamigotają w jego promieniach, przypomnę sobie jak było cudownie i zawsze już będę, bo łącząca się z magią nie zniknie. Na zawsze!
— Someone Great 2019 movie

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl